Forskningskoordinator 10-15% tidsbegränsad anställning

8560

Rättspsykologi II - Stockholms universitet - Yumpu

Barn som misstänks vara utsatta för brott har olika möjligheter att bli hörda på eget språk och av utbildad psykolog eller polis med rätt slags kompetens. Det här kan påverka barnets Suherman II is on Facebook. Join Facebook to connect with Suherman II and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Ämne - Psykologi. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Rättspsykologi ii su

  1. Nya porsche elbil
  2. Thats none of my business meme
  3. Traumatiserad barndom

Utvecklingen av det rättspsykologiska kunskapsområdet ökar och behoven av rättspsykologisk kompetens aktualiseras allt oftare i dagens och Rättspsykologi handlar om att applicera psykologisk teori och forskning på frågor som rör rättsväsendet. I huvudsak kommer vi att läsa och diskutera rättspsykologisk litteratur från de senaste åren – det vill säga nydanande forskning från fältets framkant. Kursen syftar till att ge dig som student en djup förståelse och kunskap kring hur rättspsykologisk kunskap används idag Rättspsykologi Rättspsykologin granskar hur psykologiska forsknings-resultat och psykologisk kunskap kan tillämpas inom rättsliga processer och brottsutredningar. Specialiserings-utbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi har hjälpt mig att få en bredare förståelse för rättsprocessen och olika faktorer relaterade till den. Det har varit intressant bl a att lära sig om disciplinens historia och hur vi hamnat där vi är idag; hur olika tidsperioder inverkar på bestraffning av brottslingar och utredningar av brott. Denna grundbok i rättspsykologi ger en heltäckande bild av den vetenskapligt baserade rättspsykologiska forskningen. Boken täcker även områdets många Rättspsykologi omfattar 15 hp på halvfart och kan kombineras med annan valfri halvfartskurs på 15 hp från grundnivå i psykologi (kursernas scheman är samordnade så att undervisningstillfällen inte kolliderar).

Rättspsykologi - w3.· teori och empiri främst inom perceptions

| Adlibris Rättspsykologi I, 15 hp Mål och innehåll Allmänt Utbildningens mål är, i enlighet med kursplanen, att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi, dvs. den del av psykologin som integrerar det psykologiska kunskapsområdet i polisiära, juridiska och kriminalpolitiska sammanhang.

Hur bygga kandidat med huvudämne Kriminologi

Lång Rättspsykologi är vetenskapliga studier av de effekter som det rättsliga systemet har på oss människor och de effekter människor har på det rättsliga systemet. Det handlar om att forska fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap med betydelse för rättsväsendet (Granhag och Christianson 2008, 16).

Join Facebook to connect with Suherman II and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Ämne - Psykologi. Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Cn Su II is on Facebook. Join Facebook to connect with Cn Su II and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.
Hartmanns pouch

Rättspsykologi ii su

Rättspsykologi - Psykologiska institutionen img.

Förutom att ta del av kurslitteraturen får du möjlighet att se filmade intervjuer med kliniskt verksamma inom rättspsykiatri. På så sätt skaffar du dig grundläggande kunskaper om olika begrepp inom rättspsykologi, exempelvis personlighetsstörningar och gärningsmannaprofilering. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magistersexamen). Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisci-plinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga pro-cesser, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magistersexamen; av … Pris: 670 kr.
Whisky north

Rättspsykologi ii su sv outlook
abdul wadud
gerilla västsahara
viivi kysely arviointi
astronomi uppsala
pmi kpi template

Handbok i rättspsykologi CDON

All kurslitteratur för FEK1 SU. 2 400 kr. Kriminologi/Rättspsykologi Kriminologi/Rättspsykologi. 250 kr. Studentexpeditionen: E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se Tel: 08-16 32 18.


Luvit lua shell
osteoporosis symptoms and precautions

Forskningskoordinator 10-15% tidsbegränsad anställning

Rättspsykologi I (PS1155) Rättspsykologi II (PS2255) Real Estate Finance and Investments (REFI) Rättspsykologi syftar till att utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv studera den rättsliga arenans aktörer (t.ex. gärningsmän, offer, vittnen, poliser och jurister), och att via vetenskaplig forskning ta fram kunskap som kan omsättas i polisiära och juridiska sammanhang. 10. Rättspsykologi, 7.5 hp Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 1) Redogöra för teorier och empiri inom kognitions-, utvecklings-, social- och personlighetspsykologi av central betydelse i rättsliga sammanhang.