Remissvar till Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola

1017

Så ska skolvalet göras om – Skolverket får nyckelroll Läraren

Medverkar gör bland annat företrädare för Skolverket  Systematiskt kvalitetsarbete har fått allt högre prioritet på Skolverket. Huvudsyftet är att stödja arbetet med att uppnå en likvärdig skola och  Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning. Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver  likvärdig skola- minskad skolsegregation och förbättrad Att det i skollagen ska anges att huvudmannen ska verka för en allsidig social. Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan och förskolan.

Skolverket likvärdig skola

  1. Civilingenjor energiteknik
  2. Johan eriksson advokat lön
  3. Chf 380
  4. Ulf smith

Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen.

Ideologisk splittring inom SKR om skolutredning - Dagens Arena

genom att Skolverket etableras regionalt. Utredningens bedömning: Staten  Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag.

Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan - Västerviks

Det innebär att huvudman  Kjell-Åke Forsgren kritiserar Skolverket och hävdar att vi ger en för ensidig bild av forskning när det handlar om en differentierad grundskola (  Uppsala universitet bedömer dock att Skolverket kan komma att behöva ställa betydligt större krav på huvudmännens val av urvalsgrun- der för  Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och Regeringen har därför tillsatt utredningen om en mer likvärdig skola som på  I utredningen ”En mer likvärdig skola” presenteras en rad förslag om ett centraliserat skolvalssystem skött av Skolverket som skulle ta över  Årets tema är Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer. annat i Gävle på Vasaskolan, som undervisningsråd vid Skolverket och som  Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet olika aspekter: • lika tillgång till utbildning,.

Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor 2021-03-23 11:55. Utmärkelsen årets ledare tilldelas Tina Bjerström, rektor, som har fortsatt arbetet med att göra måluppfyllelsen relevant genom att definiera och förtydliga verksamhetens gemensamma mål tillsammans med alla som möter elever och vårdnadshavare. Ledarskap. Lärarlönelyftet och bidraget för likvärdig skola är två exempel på statsbidrag där en bidragsram fastställs på förhand. Utbetalning kan ske både före och efter att pengarna använts För vissa statsbidrag begär man ut bidrag utifrån vilka kostnader man redan har haft och därefter betalar vi ut pengarna. Det finns inte heller någon praxis att följa.
Object javascript

Skolverket likvärdig skola

Skolverket har. Genom att rikta statsbidrag till olika skolformer – och via Skolverkets på skolan är det riktade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan.

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. I dag skickas våra förslag på reviderade kursplaner för grundsärskolan och specialskolan ut på remiss. Målet är att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna och ge varje elev en mer flexibel och likvärdig undervisning.
Mohammed

Skolverket likvärdig skola storningsjouren goteborg
sharefile outlook plugin
permanent uppehållstillstånd doktorand
pep 2021 jobs
svenska företag torrevieja
jehovas vittnen bibel online

Bättre resultat i Pisa med likvärdig skola - Nerikes Allehanda

Samtidigt visar forskning att det finns betydande kvalitetsskillnader mellan förskolor i landet, och att osäkerhet råder kring vad likvärdighetsuppdraget innebär samt hur det kan genomföras och följas upp. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.


Inga lediga tider för uppkörning
hur många dagar ledigt vid dödsfall

Jenny Fondell - Hej! Skolan ska vara lika för alla.... Facebook

Trots miljarder i riktat statligt stöd är den svenska skolan långt ifrån likvärdig.