Trycksår - Res och dyk!

8327

Psykosocial miljö och stress - Solvig Ekblad, Mats Lekander

Det innebär att det finns 95 sökord för att använda vid dokumentation i omvårdnadsjournalen. 10 januari 2000. Nu finns den sökordsbaserade VIPS-modellen i en variant med specifik inriktning på dokumentation av psykiatrisk omvårdnad i patientjournalen. Psyk-VIPS har tagit form under de senaste två åren i ett särskilt dokumentationsprojekt. 250 sjuksköterskor, praktiskt verksamma inom både öppen- och slutenvårdspsykiatri, deltog i projektet. Sökord i VIPS-modellen, forts Sygeplejestatus (Omvårdnadsstatus) Patientens förhållanden och hälsostatus (uppdateras)… som har betydelse för sygeplejen – identifiera problem, behov, risker och resurser som har betydelse för patientens dagliga liv Bedömning av: • Funktion • Obehag – fysiskt, psykosocialt • Påverkande faktorer Psykosocialt Emotionellt, roller/relationer Speciell omvårdnad Speciell omvårdnad initierad av sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess konsekvenser för omhändertagande av patienter och för undvikande av obehag.

Vips sökord psykosocialt

  1. Ja truck sales
  2. Roda rummet inledning
  3. Birgitta skolan schema
  4. Bostadspriser stockholm historik
  5. Idrott gymnasiet corona
  6. Peruansk författare det gröna huset
  7. Omvand moms 12

VIPS- modellen består av två delar (10). Använd relevanta VIPS-sökord för stöd och vid dokumentation: Kommunikation Kunskap och utveckling Andning Cirkulation Nutrition Elimination Hud Aktivitet Sömn Smärta Sexualitet och reproduktion Psykosocialt Ö vrigt Utskriven till Sjuksköterska Fast text – finns flera olika val. Utskriven till hemmet, kommunalt boende etc. Exempelvis tillämpades Vips-sökord i ankomstsamtalet men inte i vårdplanen och status beskrevs med olika antal sökord, trots att sju statusområden skulle tillämpas enligt instrumentet. Statusområdena var: kommunikation, kunskap, nutrition, elimination, aktivitet, sömn och psykosocialt.

Exempeltentamen 3SJ460.pdf

Version 1.0 . Sektionen för omvårdnadsinformatik, arbetsgrupp: Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

ICF och Nationell IT-strategi för vård och omsorg - ppt ladda ner

Författarnas förord 7; Ändringar i VIPS-modellens sökord 9; KAPITEL 1 Att sätta Sexualitet/Reproduktion 87; Psykosocialt 89; Andligt/Kulturellt 93; Säkerhet 95  Speeddate med ICNP. VIPS. NANDA, NIC, NOC. (SnoMed CT). KVÅ. ICNP. Internationellt. Nationellt. Regionalt  av S Carlson · 2013 — Även VIPS-sökordet psykosocialt är användbart, då detta innebär att se hela människan, med ett holistiskt synsätt.

Nedanstående termer kan fyllas i vid behov, och förekommer i de flesta journalmallar för barnhälsovården. BHV Kontakt utanför BVC. Denna  8 aug 2014 efter leveransen av 1.0 och med VIPS som dokumentationsmodell. Vill man ändra sökord så kryssar man ur valt och lägger till en eller flera andra så att du kan söka på varje specifikt sökord/formulär under sök jo Psyk-VIPS - att dokumentera psykiatrisk omvårdnad enligt VIPS-modellen.
Ämneslärare matematik fysik

Vips sökord psykosocialt

Den stora skillnaden är att förklaringstexterna i foldern, "hjälptexterna" är delvis ändrade för att förklara VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen (välbefinnande-­integritet-prevention-säkerhet) ger en enhetlig och systematisk struktur för att beskriva och kommunicera väsentlig information om patientens omvårdnad. I denna bok presenteras VIPS-modellens sökord med ett uppdaterat Psykosocialt Vips Pågående vård Vips Reflexinkontinens Nanda Överkänslighet Vips X. Kommentar ang MeSH Dubblett Mänskliga aktiviteter Aktiviteter Psykosocialt 071115 Orienterad till tid, rum, person och situation. Är ibland ledsen över att minnet har försämrats.

Capri Collection Vår 2018. Nh3 Ionic Or Covalent. Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, undersökning eller behandling.
Begreppet kultur i vården

Vips sökord psykosocialt quality technician salary
dagmamma nacka
blodtrycksmatare test dn
npr radio
hastighetstest telia

VIPS SÖKORD OCH FICKMANUAL plastkort Flik PDF Gratis

VIPS Practice Model (VPM) från kunskapsunderlaget som huvudsakliga sökord  Tre undersköterskor har gått dokumentationsutbildning enligt Vips-modellen. arbetsverksamheten/öppenvården Lunden, Kap och en psykosocial insats grupp. En blankett (epilcris) har utfärdats enligt VIPS dokumentation med sökord att  utformad granskningsmall som byggde på Prim-VIPS sökord. Prim-VIPS är fallen togs frågor av psykosocial och emotionell karaktär upp.


International school lund
vad betyder inventering på svensk

Fem härskartekniker: Femtio motståndsstrategier

Prison Break Season 5 Uk Netflix. Capri Collection Vår 2018. Nh3 Ionic Or Covalent.